Zajęcia pozalekcyjne

  Przedszkole I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa
ŚRODA 17:35-18.30

"Język -muzyka - sztuka" - zajęcia artystyczne dla przedszkolaków

LUB

katecheza i schola

17:35-18.30

"Język -muzyka - sztuka" - zajęcia artystyczne

LUB

warsztaty fotograficzne/plastyczne/artystyczne

LUB

katecheza i schola

17:35-18.30

warsztaty fotograficzne/plastyczne/artystyczne

LUB

katecheza i schola

17:35-18.30

warsztaty fotograficzne/plastyczne/artystyczne

LUB

katecheza i schola

17:35-18.30

warsztaty fotograficzne/plastyczne/artystyczne

17:35-18.30

warsztaty fotograficzne/plastyczne/artystyczne

SOBOTA 12:35-13.30

"Język -muzyka - sztuka" - zajęcia dla przedszkolaków

LUB

katecheza i schola

12:35-13.30

"Język -muzyka - sztuka" - zajęcia artystyczne

LUB

katecheza i schola

12:35-13.30

katecheza i schola

12:35-13.30

katecheza i schola

RELIGIA - przedszkole, I klasa, II klasa, III klasa - przygotowanie do Komunii we współpracy z Polską Misją Katolicką.

UWAGA opłata za religię lub zajęcia dodatkowe wynosi 100 EUR za rok.