Comiesięczne spotkania podczas których poruszamy interesujące nas tematy przy kawie i czymś słodkim.
Zapraszamy!

Nasz BLOG

Nasz FanPage

Polonia Cantante

Chór dla dorosłych działający przy Polskiej Szkole im. W. Szymborskiej w Leuven

Nasza strona FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=100076230652057

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023

Kwota dotacji: 7200 PLN w 2022 r.
Kwota dotacji: 7200 PLN w 2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 534 431,84 PLN

Zadanie publiczne ” Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023” polega na wsparciu organizacji polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem organizacji.

Biblioteka szkolna

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023

Kwota dotacji: 2500 PLN  w 2022 r.

Kwota dotacji: 2500 PLN w 2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 534 431,84 PLN

Zadanie publiczne ” Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023” polega na wsparciu organizacji polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem organizacji.