Rada Rodziców

Rada Rodziców:

członkowie:

1.      Agnieszka Rodziewicz

2.      Lidia Zagrodzka

3.      Urszula Piliszek

4.      Wanda Łobasiuk

5.      Wioleta Grabowska

6.      Małgorzata Minkiewicz

7.      Jacek Todorczuk

8.     Dariusz Kotowski

9.     Ela Grabiec

10.   Ela Czarnecka