Polska Szkoła i Przedszkole w Leuven to szkoła otwarta na rodziców!

Członkowie Rady Rodziców:

Jowita Bojanowska
Edyta Romanowska
Małgorzata Minkiewicz
Renata Kłobukowska
Milka Kutrzeba
Dariusz Kotowski
Karolina Wolkowiecka
Bartosz Szuberski
Ela Grabiec
Ela Czarnecka