Polska Szkoła i Przedszkole w Leuven to szkoła otwarta na rodziców!

Członkowie Rady Rodziców:

Jowita Bojanowska
Edyta Romanowska
Wioleta Grabowska
Małgorzata Minkiewicz
Renata Kłobukowska
Milka Kutrzeba
Dariusz Kotowski
Ela Grabiec
Ela Czarnecka