Praktyczne informacje

na rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny zaczynamy 16 września 2023, a kończymy 16 czerwca 2024 roku.

Zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne.

Opłata za szkołę zawiera: materiały szkolne, wynajem sali, ubezpieczenie i wypłaty dla nauczycieli i wynosi:
– 300 euro za rok za pierwsze dziecko (możliwość wpłaty 30 euro miesięcznie).
– 240 euro rocznie za drugie dziecko (lub 24 euro miesięcznie)

– GRATIS trzecie i następne dziecko 

Opłata członkowska jest, według statutów naszej szkoły, dowolna (pomiędzy 0-300 euro).

Wszyscy nauczyciele i wszystkie dzieci są ubezpieczone podczas zajęć.

UWAGA:

zniżka 10% jeżeli 270 euro zostanie wpłacone na rachunek szkoły BE78 7350 4522 1586 do 1/9

Udział w zajęciach pozalekcyjnych (artystyczne lub religia) jest dodatkowo płatny. Opłata wynosi 150 EUR za rok.

Formularz zapisu


  Dzień:
  środasobota  Stypendium socjalne

   Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
   Stypendium socjalne zwalnia z opłaty czesnego za szkołę i zajęcia dodatkowe jak i z opłaty członkowskiej.
   Stypendium socjalne przysługuje rodzicom dzieci w (tymczasowej) trudnej sytuacji finansowej spowodowanej wydarzeniem losowym jak np. choroba itp.
   Szkoła zobowiązuje się do dyskrecji i pomocy w miarę możliwości.

   Stypendium socjalne dla
   dzieci
   na okres:

   Wniosek motywuję (prosimy o podanie powodu – informacja jest poufna):