Praktyczne informacje

na rok szkolny 2024/2025

Rok szkolny zaczynamy 15 września 2024, a kończymy 15 czerwca 2025 roku.

Zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne.

Opłata za szkołę zawiera: materiały szkolne, wynajem sali, ubezpieczenie i wypłaty dla nauczycieli i wynosi:
– 300 euro za rok za pierwsze dziecko (możliwość wpłaty 30 euro miesięcznie).
– 250 euro rocznie za drugie dziecko (lub 25 euro miesięcznie)

– 100 euro trzecie i następne dziecko 

Opłata członkowska jest, według statutów naszej szkoły, dowolna (pomiędzy 0-300 euro).

Wszyscy nauczyciele i wszystkie dzieci są ubezpieczone podczas zajęć.

UWAGA:

zniżka 10% na pierwsze dziecko jeżeli 270 euro zostanie wpłacone na rachunek szkoły BE78 7350 4522 1586 do 1/9

Udział w zajęciach pozalekcyjnych (artystyczne lub religia) jest dodatkowo płatny. Opłata wynosi 150 EUR za rok.


Pełna oferta szkoły


Zapisy tylko na religię


Zapisy na lekcje próbne

Formularz zapisu  Dzień:
  środasobota
  Stypendium socjalne

   Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
   Stypendium socjalne zwalnia z opłaty czesnego za szkołę i zajęcia dodatkowe jak i z opłaty członkowskiej.
   Stypendium socjalne przysługuje rodzicom dzieci w (tymczasowej) trudnej sytuacji finansowej spowodowanej wydarzeniem losowym jak np. choroba itp.
   Szkoła zobowiązuje się do dyskrecji i pomocy w miarę możliwości.

   Stypendium socjalne dla
   dzieci
   na okres:

   Wniosek motywuję (prosimy o podanie powodu - informacja jest poufna):