Polskie Przedszkole w Leuven: 

WIZJA

Przedszkole ma na celu:

  • respektowanie praw dziecka
  • wspomaganie rozwoju polskości w dziecku 
  • wpajanie pozytywnych wartości społecznych i moralnych
  • wpajanie dumy z bycia Polakiem
  • przybliżanie kultury i tradycji polskiej