ukierunkowana na naukę języka polskiego, polskiej kultury i historii.

Chcemy tworzyć klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na naukę języka polskiego, polskiej kultury i historii. Zwracamy szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego ucznia.

Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

Szkoła w procesie nauczania języka polskiego (1-3) korzysta z własnych skryptów opracowanych i dostosowanych do dzieci uczących się języka polskiego za granicą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami kraju, skrypty te integrują język polski i literaturę z historią i geografią Polski.

BEZPIECZNA
odpowiednia lokalizacja
świadomi nauczyciele
przyjazna atmosfera

OTWARTA NA DIALOG
uczniowie
rodzice
nauczyciele
organizacje
instytucje

INSPIRUJĄCA
autorskie programy i skrypty
nauczyciel = przewodnik w odkrywaniu

WSPIERAJĄCA WYCHOWANIE
uwaga dla umiejętności społecznych
szacunek dla inności