Sint Janschool
Mechelsevest 2, Leuven
PrzedszkoleI klasaII klasaIII klasaIV klasaV klasaVI klasa
ŚRODA14.00-17.3014.00-17.3014.00-17.3014.00-17.3014.00-17.3014.00-17.30
SOBOTA9.00-12.30 9.00-12.30 9.00-12.30 9.00-12.30 9.00-12.309.00-12.309.00-12.30

Proponujemy zajęcia dodatkowe


RELIGIA – przedszkole, I klasa, II klasa, III klasa – przygotowanie do Komunii we współpracy z Polską Misją Katolicką.

UWAGA opłata za religię lub zajęcia dodatkowe wynosi 100 EUR za rok.