Bezpieczna

 • odpowiednia lokalizacja
 • świadomi nauczyciele
 • przyjazna atmosfera 

Otwarta na dialog

 • uczniowie
 • rodzice
 • nauczyciele
 • organizacje
 • instytucje

Inspirująca

 • autorskie programy i skrypty
 • nauczyciel = przewodnik w odkrywaniu

Wspierająca wychowanie

 • uwaga dla umiejętności społecznych
 • szacunek dla inności

Chcemy tworzyć klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na naukę języka polskiego, polskiej kultury i historii. Zwracamy szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego ucznia. 

Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

Szkoła w procesie nauczania języka polskiego (1-3) korzysta z  własnych skryptów opracowanych i dostosowanych do dzieci uczących się języka polskiego za granicą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami kraju, skrypty te integrują język polski i literaturę z historią i geografią Polski.