Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc.

Pani Magdalena Mozgawa, wieloletnia przyjaciółka naszej szkoły, trener Zumby i wolontariusz w Sztabie, zwróciła się do nas z... zapytaniem czy nasza szkoła zaangażuje się w pomoc pewnej rodzinie w ciężkiej sytuacji.
Czwórka dzieci potrzebuje ubrań i butów, Gabriel dodatkowo plecaka. Jeśli macie niezniszczone ubranka lub macie ochotę pomóc kupując nowe lub chcecie wspomóc dzieci finansowo - możecie przekazać na konto szkoły kwotę z zaznaczeniem imienia, my kupimy ubrania.
(BE78 7350 4522 1586)

Pani Agata, również przyjaciółka szkoły, przedstawiła nam tragiczną sytuację swojej przyjaciółki Zofii. Pani Zofia jest ofiarą przemocy domowej, opuściła dom, nie ma żadnych ubrań, bo zostały zniszczone przez jej męża. Nosi rozmiar 50, spokojne kolory. Potrzebuje wszystkiego.
W imieniu ich wszystkich - dziękujemy za pomoc. Zbieramy w każdą środę i sobotę do 11/12. Paczki powinny być podpisane imieniem. Dziękujemy!

Jutro Andrzejki czyli dziś wieczorem lejemy wosk przez kluczyk 🕯🗝.
U nas w szkole już sobie powróżyliśmy w poprzednim tygodniu.
Wiemy kto zostanie lekarzem, kto strażakiem i kto ...zamieszka w Norwegii 😉

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego organizuje ...II Ogólnopolski Konkurs "Ignacy Jan Paderewski - pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury". Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski i szkół polskich za granicą.

Konkurs przewiduje następujące tematy i dyscypliny:
1. „Pianista wirtuoz” - Ignacy Jan Paderewski wzorem dla pianistów wirtuozów i pianistów amatorów.
2. „Muzykolog” - Ignacy Jan Paderewski kompozytorem utworów docenianych przez melomanów i muzykologów.
3. „Historyk” - Ignacy Jan Paderewski postacią intrygującą i interesującą pod względem historycznym, politycznym, jako mąż stanu i filantrop.
4. „Dziennikarz” - Ignacy Jan Paderewski – źródłem inspiracji dziennikarskich/ pisarskich/literackich.
5. „Poeta” - Ignacy Jan Paderewski – źródłem weny poetyckiej.
6. „Kreator sztuki” - Ignacy Jan Paderewski natchnieniem dla malarzy, rzeźbiarzy, twórców plakatu i komiksu.
7. „Badacz analityk” - Ignacy Jan Paderewski źródłem danych do badań i analiz.
8. „Grand Prix” - Ignacy Jan Paderewski przykładem wszechstronnego sukcesu.
9. „Wybitna szkoła” - Ignacy Jan Paderewski patronem godnym czczenia

Pragniemy zachęcić do wzięcia udziału w konkursie, w szczególności uczniów szkół polskich i polonijnych, dla których będzie to okazja do poznania bliżej sylwetki Ignacego Paderewskiego, zainteresowania się pięknem jego twórczości oraz okazja do kształtowania takich wartości jak wolność i patriotyzm.

Równocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wiedzy o konkursie wśród Polonii i Polaków w Belgii.
Poniżej przesyłamy treść komunikatu do ewentualnego wykorzystania w mediach społecznościowych oraz w wiadomościach mailowych do partnerów polonijnych.

Z wyrazami szacunku,
Kacper Szyndlarewicz


KOMUNIKAT DO OPUBLIKOWANIA:II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”
Ignacy Jan Paderewski

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, ponadpodstawowych, muzycznych, artystycznych
oraz polskich szkół za granicą

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, organizują II Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą.

Celem konkursu jest m.in.:

· propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego,
· zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem, godną naśladowania postawą, wrażliwością estetyczną,
· uświadomienie wagi poświęcenia i permanentnej determinacji w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski i jej utrzymaniu,
· kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm,
· rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.
Ten jeden konkurs zawiera w sobie aż 9 dyscyplin, wśród których uczniowie mogą nie tylko odnaleźć tę, która rozbudzi ich zainteresowanie lub spotka się z ich oczekiwaniami, ale także przystąpić do kilku, a nawet, co jest oczekiwane, do wszystkich, aby jak najbardziej zbliżyć się do fenomenu Mistrza.

Dyscypliny w ramach konkursu:

· „Pianista” – Ignacy Jan Paderewski wzorem dla pianistów wirtuozów i pianistów amatorów.
· „Muzykolog” – Ignacy Jan Paderewski kompozytorem utworów docenianych przez melomanów i muzykologów.
· „Historyk” – Ignacy Jan Paderewski postacią intrygującą i interesującą pod względem historycznym, politycznym, jako mąż stanu i filantrop.
· „Dziennikarz” – Ignacy Jan Paderewski – źródłem inspiracji dziennikarskich/ pisarskich/literackich.
· „Poeta” – Ignacy Jan Paderewski – źródłem weny poetyckiej.
· „Kreator sztuki” – Ignacy Jan Paderewski natchnieniem dla malarzy, rzeźbiarzy, twórców plakatu i komiksu.
· „Badacz-Analityk” – Ignacy Jan Paderewski źródłem danych do badań i analiz.
· „Grand Prix” – Ignacy Jan Paderewski przykładem wszechstronnego sukcesu.
· „Wybitna szkoła” – Ignacy Jan Paderewski patronem.
W organizację konkursu włączyły się:

· Akademia Muzyczna w Poznaniu,
· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
· Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
· Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
których przedstawiciele odpowiedzialni są za stronę merytoryczną, jak i za wyniki w poszczególnych dyscyplinach.

Konkurs wspierają także: Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Edukacji Artystycznej i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Radę Artystyczną oraz jury konkursu w dyscyplinie I – Pianista Wirtuoz tworzą najwybitniejsi jej reprezentanci: Waldemar Andrzejewski, Joanna Marcinkowska, Piotr Paleczny, Karol Radziwonowicz, Wojciech Świtała.

Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy nauczycieli oraz uczniów Państwa szkół do udziału w tegorocznym konkursie o Ignacym Janie Paderewskim, który jako druga edycja pozwolił udowodnić swój wysoki poziom merytoryczny i artystyczny.

Ogłoszenie konkursu – 18 listopada 2021 r. odbywa się w dniu rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 21 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie ostatecznych wyników w dyscyplinach II, III, IV, V, VI, VII odbędą się do 10 maja 2022 r. (nie dotyczy dyscyplin: I, VIII i IX).
Ogłoszenie ostatecznych wyników w dyscyplinach I, VIII i IX odbędzie się podczas gali wręczenia nagród.

Pula nagród wynosi co najmniej 25 000 zł. Organizatorzy przewidzieli również nagrody dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
Termin zgłoszeń do 21 stycznia 2022 r.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2021/11/ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan-paderewski-2/

Patronatu honorowego udzielili: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Wielkopolski

Image for shared link
II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

18 listopada 2021 II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski „Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe...

ko.poznan.pl

Jeśli jesteś pedagogiem, kochasz pracę z dziećmi i pasjonuje Cię historia - zapraszamy do współpracy!

PS. Zapraszamy również do kontaktu nauczycieli przedszkolnych i szkolnych! ...Cały czas rośniemy! Może to na Ciebie czekają nasze dzieci?

Mail: szkolawleuven@gmail.com