Grono darczyńców szkoły

Z radością informujemy o otrzymaniu wsparcia od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kategoriach: Koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych, drobnych remontów i obowiązkowych ubezpieczeń szkół, koszty zakupu wyposażenia dla szkół, koszty doposażenia w podręczniki i pomoce dydaktyczne oraz koszty wynagrodzenia nauczycieli.

PARTNER MEDIALNY:

SPONSOR EDUKACJI MUZYCZNEJ:
Chcesz zostać naszym partnerem?

Napisz do nas: