Religia

Zajęcia z RELIGII obejmują:

– I klasa, II klasa, III klasa 

– przygotowanie do Komunii we współpracy z Polską Misją Katolicką.

UWAGA
Opłata za religię wynosi 100 EUR za rok

Formularz zapisu

    Dzień:
    środasobota