Religia

Zajęcia z RELIGII obejmują:

– III klasa 

– przygotowanie do Komunii we współpracy z Polską Misją Katolicką.

UWAGA
Opłata za religię wynosi 150 EUR za rok.

Formularz zapisu

    Dzień:
    środasobota