Zajęcia z RELIGII obejmują:

– przedszkole, I klasa, II klasa, III klasa
– przygotowanie do Komunii we współpracy z Polską Misją Katolicką.


UWAGA
Opłata za religię lub zajęcia dodatkowe wynosi 100 EUR za rok.

Formularz zapisu

    Dzień:
    środasobota