Polskojęzyczna Szkoła w Leuven:

WIZJA

Chcemy tworzyć klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na naukę języka polskiego, polskiej kultury i historii. Zwracamy szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego ucznia. 

Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

Szkoła w procesie nauczania języka polskiego korzysta z  własnych skryptów opracowanych i dostosowanych do dzieci uczących się języka polskiego za granicą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami kraju, skrypty te integrują język polski i literaturę z historią i geografią Polski.